Шилін, Д. В. «Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, вип. 4, вип. 88, Грудень 2019, с. 157-65, doi:10.33766/2524-0323.88.157-165.