Політова, А. «Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, вип. 2, вип. 74, Червень 2016, с. 152-6, https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/449.