Павшук, К. О. «До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, вип. 1, вип. 77, Березень 2017, с. 158-6, https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/340.