[1]
Д. В. Шилін, «Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні», Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, вип. 4, вип. 88, с. 157-165, Груд 2019.