[1]
К. О. Павшук, «До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень», Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, вип. 1, вип. 77, с. 158-168, Бер 2017.