С. М. Дубов (2020) «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), с. 129-138. doi: 10.33766/2524-0323.90.129-138.