Делія, В. Ю. (2020) «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), с. 195-203. doi: 10.33766/2524-0323.89.195-203.