Шилін, Д. В. (2019) «Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(88), с. 157-165. doi: 10.33766/2524-0323.88.157-165.