Федоренко, В. (2014) «Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), с. 50-62. доступний у: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/756 (дата звернення: 29Листопад2020).