Литвинов, О. (2014) «Науковий подвиг Гуґо Ґроція (філософськоправовий етюд у культурологічній тональності)», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), с. 21-30. доступний у: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/751 (дата звернення: 29Листопад2020).