Політова, А. (2016) «Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), с. 152-162. доступний у: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/449 (дата звернення: 26Січень2022).