Павшук , К. О. (2017) «Проблемні аспекти територіальної організації виборів та утворення виборчих комісій в Україні», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(79), с. 183-192. доступний у: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/425 (дата звернення: 22Березень2023).