Павшук, К. О. (2017) «До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), с. 158-168. доступний у: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/340 (дата звернення: 5Лютий2023).