Господаренко , В. М. (2022) «ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ США В АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), с. 271-283. doi: 10.33766/2524-0323.98.271-283.