Хромов , А. В. (2021) «МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ В УКРАЇНІ», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), с. 183-191. doi: 10.33766/2524-0323.95.183-191.