Медицький, І. Б. (2021) «ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ», Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(95), с. 107-117. doi: 10.33766/2524-0323.95.107-117.