Шилін, Д. В. 2019. «Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 4 (88), 157-65. https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.157-165.