Політова, А.С. 2016. «Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 2 (74), 152-62. https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/449.