Павшук, К. О. 2017. «До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 1 (77), 158-68. https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/340.