Л. М. Загоруй. (2020). ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМ, ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) СУДУ (СУДДІВ). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 195-204. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.195-204