С. М. Дубов. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 129-138. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.129-138