Делія, В. Ю. (2020). ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 195-203. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.195-203