Шилін, Д. В. (2019). Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(88), 157-165. https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.157-165