Політова, А. (2016). Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 152-162. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/449