Павшук, К. О. (2017). До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 158-168. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/340