Моргун, Н., & Терещенко, Ю. В. (2021). Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 285-296. https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.285-296