Крайник, Г., & Дунаєва, Т. Є. (1). Якість кримінального процесуального законодавства України, яке регулює підстави та порядок застосування застави . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 102-117. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.102-117