(1)
Л. М. Загоруй. ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМ, ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) СУДУ (СУДДІВ). Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 2020, 2, 195-204.