(1)
Шилін, Д. В. Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні. Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 2019, 4, 157-165.