(1)
Деревянко, Б. Правове положення об’єднань підприємств та їх учасників: розвиток нормативних положень глави 12 Господарського кодексу України у світлі євроінтеграції. Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 2014, 3, 194-202.