(1)
Політова, А. Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції. Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 2016, 2, 152-162.