(1)
Павшук, К. О. До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень. Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 2017, 1, 158-168.