(1)
Чумак, В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді. Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 1, 3, 320-328.