(1)
Крайник, Г.; Дунаєва, Т. Є. Якість кримінального процесуального законодавства України, яке регулює підстави та порядок застосування застави . Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 1, 3, 102-117.