[1]
Павшук, К.О. 2017. До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 1, 77 (Бер 2017), 158-168.