Компетенція органів місцевого самоврядування на території Галичини в другій половині ХІХ століття

  • Є. О. Бутирін кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса, Україна) http://orcid.org/0000-0003-3915-4026
Ключові слова: війт, земельний кадастр, гміна, компетенція, громада, рада, старшина.

Анотація

У статті здійснено історико-правовий аналіз розмежування компетенції органів місцевого самоврядування в Галичині ІІ пол. ХІХ ст. З'ясовано, що визначення нових адміністративних одиниць – громад ‒ відбувалося за земельним кадастром 1848 р., який було складено ще напередодні березневої революції. Реорганізація місцевого самоврядування в імперії середини ХІХ ст. майже не торкнулася правового статусу поміщицьких земель, хіба дещо було обмежено повноваження поміщика. Зроблено висновки, що спочатку селяни не усвідомлювали значущості тих реформ, які відбулися, та доволі зневажливо ставилися до своїх щойно набутих прав, проте з часом ради громадські довели свою дієвість, і на початку ХХ ст. не в одному селі вже точилася гостра боротьба між різними партіями за мандати депутатів, а особливо ‒ за посаду війта.

Посилання

Областное, административное и общинное устройство Галиціи по австрійскому законодательству. Петроградъ: Государственная типографія, 1915. ХХХІІІ, 185 с. С. ХV.

Głąbiński S. Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicyi. Lwów: Druk W. L. Anczyca i Społki, 1908. 41 s.

Законь зъ дня 12 Серпня 1866 р. про обшари двірські. Въстникъ законовъ и роспоряжєнїй краєвыхъ для Королевства Галицїи и Володимирїи разомъ съ великимъ Княжествомъ Краковскимъ. Рокъ 1866. № 20. Львовъ: Въ ц. к. Галицїйской скарбово-державной типографїи, 1866.

Kumaniecki K. W. Ustrój władz samorządowych na ziemiach Polski w zarysie. Warszawa; Kraków: J. Czerniecki, 1921. 80 s.

Die Habsburgermonarchie 1848–1818. Band II. Verwaltung und Rechtswesen / by Peter Wandruszka, Adam & Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975. XVIII+791 s.

Mayrhofer E. Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern mit besonderer Berücksichtigung der diesen Ländern gemeinsamen Gesetze und Verordnungen. Wien: Verlag Manz, 1875. Vol. II. 1624 s.

Kaiserliches Patent vom 24 April 1859, wirtfam für den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme des lombardifch venetianifchen Königreiches, Dalmatiens und des Militär-Bränzlandes womit ein neues Semeindegefeb er Laffen wird. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Deterreich RGBI. Jahrgang 1859. № 58. Wien: Aus der faizerlich-föniglichen Boz und Staatsbrucferei, 1859. 826 s.

Die Habsburgermonarchie 1848–1818. Band II. Verwaltung und Rechtswesen / by Peter Wandruszka, Adam & Urbanitsch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975. XVIII+791 s. S. 280; Ustawa gminna dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem z dnia 12. Sierpnia 1866 r. D.U.Kr. Lwow. Rok 1866. Cz. XI. № 19. S. 62; Законъ громадскій обовязуючій въ Королевствъ Галичины и Володимиріъ зъ великимъ Князъвствомъ Краковскимъ, зъ дня 12 Серпня 1866 р. Въстникъ законовъ и роспоряжєнїй краєвыхъ для Королевства Галицїи и Володимирїи разомъ съ великимъ Княжествомъ Краковскимъ. Рокъ 1866. № 19. Львовъ: Въ ц. к. Галицїйской скарбово-державной типографїи, 1866.

Brоńskі K. Rоla samоrządu w rоzwоju prоwіncjоnalnych mіast galіcyjskіch w dоbіe autоnоmіcznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2000. № 548. S. 62–63.

Ustawa gminna dla Krolestva Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem z dnia 12. Sierpnia 1866 r. D.U.Kr. Lwow. Rok 1866. Cz. XI. № 19, § 2, §14, § 19, § 23, § 28-32, § 35, § 37, § 38, § 40, § 46-48, § 51, § 52, § 54, § 56, § 58, § 60, § 62, § 64.

Kumaniecki K. W. Ustrój władz samorządowych na ziemiach Polski w zarysie. Warszawa; Kraków: J. Czerniecki, 1921. S. 80.

Рішення Трибуналу адміністративного у м. Відні № 577 від 14.03.1883 р., № 501 від 11.04.1883 р. Левицький К. А. Наш закон громадський або які ми маєм права і повинності в громаді. Просвіта. Львів: Т-во «Просвіта». 1889. С. 1–122.

Ustawa z dnia 13 Marca 1889, zaprowadzająca ustawę gminną dla miast: Biała, Bochnia, Brody, Brzeźany, Buczacz, Drohobycz, Gorlice, Gródek pod Lwówem, Jarosław, Kołomyja, Krosno, Nowy Sącz, Podgórze, Przemyśl, Rzeszów, Sambor, Sanok, Śniatyn, Sokal, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Tarnów, Trembowla, Wadowice, Wieliczka, Złoczów, Źółkiew. D.U.Kr. Rock 1889. Wydany i rozesłany dnia 10 Kwietnia 1889. Częśź VII. Lwów: Z drukarni Wł. Łozińskiego, 1889. S. 89.

Краєвый законъ зъ 22 червня 1867. Ч. 13 В. з. кр. О языцѢ выкладовомъ въ школахъ народныхъ (людовыхъ) КоролѢвствъ Галичины и Володимиріи зъ королѢвствомъ Краковскимъ. Правда. 1876. Арт. ІІ. Ч. 123. С. 1–2.

Законъ дороговий въ Королевствъ Галичины и Володимиріъ зъ великимъ Князъвствомъ Краковскимъ, зъ дня 7 липня 1885 р. Въстникъ законовъ и роспоряжєнїй краєвыхъ для Королевства Галицїи и Володимирїи разомъ съ великимъ Княжествомъ Краковскимъ. Рокъ 1885. № 39. Львовъ: Въ ц. к. Галицїйской скар-бово-державной типографїи, 1885.

Законъ про охорону полів въ Королевствъ Галичины и Володимиріъ зъ великимъ Князъвствомъ Краковскимъ, зъ дня 17 липня 1876 р. Въстникъ законовъ и роспоряжєнїй краєвыхъ для Королевства Галицїи и Володимирїи разомъ съ великимъ Княжествомъ Краковскимъ. Рокъ 1876. № 29, § 24, 28. Львовъ: Въ ц. к. Галицїйской скарбово-державной типографїи, 1876.

Законъ промисловий, зъ дня 15 березня 1883 р. Въстникъ законовъ державныхъ для королевствъ и краевъ въ державной думъ заступленыхъ. Рокъ 1883. № 39, § 69, § 70. Въдень: Тискомъ цъсарско-королевской надворнои и статскои печатнъ, 1883.

Розпорядження Намісництва зъ 11 цветня 1876 р. Вістник законів і розпоряджень краєвих для Королївств Галичини і Володимириї враз з Великим Князівством Краківським. Рокъ 1876. №. 16.727. Львовъ: Въ ц. к. Галицїйской скарбово-державной типографїи, 1876.

Законъ санітарний, зъ дня 29 лютого 1880 р. Въстникъ законовъ державныхъ для королевствъ и краевъ въ державной думъ заступленыхъ. Рокъ 1880. № 35. Въдень: Тискомъ цъсарско-королевской надворнои и статскои печатнъ, 1880.

Розпорядження Намісництва зъ дня 14 червня 1856 р. Вістник законів і розпоряджень краєвих для Королївств Галичини і Володимириї враз з Великим Князівством Краківським. Рокъ 1856. №. 20. Львовъ: Въ ц. к. Галицїйской скарбово-державной типографїи, 1856.

Гр. Про школьництво народне в Австріи. Учитель. 1891. Р. 3. Ч. 24. С. 371.

Левицький К. А. Наш закон громадський або які ми маєм права і повинності в громаді. Просвіта. Львів: Т-во «Просвіта». 1889. С. 1–122.

Ustawa z dnia 2 maja 1873 o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych, i obowiązku posyłania do nich dzieci. Ustawy i najważniejsze Rozporządzenia dla szkół ludowych w królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Lwów, 1879. S. 1–21. Арт. 18., 43-44.

Законъ державный, зъ дня 21 вересня 1869 р. Въстникъ законовъ державныхъ для королевствъ и краевъ въ державной думъ заступленыхъ. Рокъ 1869. № 150. Въдень: Тискомъ цъсарско-королевской надворнои и статскои печатнъ, 1869.

Законъ про уряд розємний громадський, зъ дня 6 березня 1875 р. Вістник законів і розпоряджень краєвих для Королївств Галичини і Володимириї враз з Великим Князівством Краківським. Рокъ 1875. №. 27, § 27, § 29–31. Львовъ: Въ ц. к. Галицїйской скарбово-державной типографїи, 1875.

Rauscher. Die Gemeindeverewaltung u. Gemeindeverefassung. Friedmann E. Das Österreichische Recht / Arthur Sandig und Josef Wach. 3 Bände. Wien: Deutsches Verlagshaus Bong & Co., 1905. X, 1488, 39 S. Bd. I. S. 953.

Гулюк Ю. Жаб’є: Іісторичні розповіді від часу залюднення цього краю до 1939 року. Верховина: Гуцульщина, 2004. 176 с.


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 127
Як цитувати
Бутирін , Є. О. (1). Компетенція органів місцевого самоврядування на території Галичини в другій половині ХІХ століття. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(91), 27-41. https://doi.org/10.33766/2524-0323.91.27-41
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають