ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ВІДНОВЛЕНОЇ НЕЙТРАЛІЗОВАНОЇ (ДЕАКТИВОВАНОЇ) ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЗА СЛІДАМИ НА ВІДСТРІЛЯНИХ КУЛЯХ ТА ГІЛЬЗАХ

  • О. С. Соколов завідувач відділу досліджень зброї лабораторії досліджень, сертифікації зброї та обліку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України
Ключові слова: відновлена зброя, експертиза зброї, криміналістичне дослідження, нейтралізована зброя, деактивована зброя, ознаки відновлення зброї, сліди на відстріляних кулях і гільзах, макети зброї масо-габаритні, порівняльний мікроскоп «Leica FS C», багатофункціональний комплекс ідентифікації куль та гільз «BalScan».

Анотація

Стаття присвячена особливостям слідоутворення на кулях та гільзах, відстріляних із відновленої нейтралізованої вогнепальної зброї (макетів зброї масо-габаритних, учбової, учбово-розрізної та музейної зброї). Досліджено конструктивні ознаки слідоутворюючих поверхонь нейтралізованих частин зброї та сліди, які утворюються при їх відновленні. Сформовано комплекс ознак у слідах зброї на відстріляних кулях та гільзах, які вказують на застосування відновленої нейтралізованої вогнепальної зброї. Розглянуті можливості сучасного мікроскопічного обладнання при вирішенні ідентифікаційних завдань та завдань щодо встановлення групової належності зброї за слідами на відстріляних кулях та гільзах.

Посилання

Андреев А. А. Современное состояние и проблемы криминалистического исследования самодельного огнестрельного оружия. Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юридических наук. Волгоград, 2003. 32 с.

Бондар В. С. Криміналістичне дослідження 9,0-мм пістолета «Glock-17». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. № 1 (89). С. 229-249.

Бондар В. С., Пец Д.М. Криміналістичне дослідження карабіну мисливського «Howa 1500 Hogue Scope». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 1 (85). С. 228-234.

Бондарь В. С. Общеметодические проблемы криминалистического исследования огнестрельного оружия и следов его применения. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. Том 14. 2014. № 1-2. С. 234-238.

Гамов Д. Ю. Встановлення належності об'єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та придатності його до стрільби : методика. К.: ДНДЕКЦ МВС України, ДЕЗП МЮ України, 2006. 28 с.

Гамов Д. Ю. Методика встановлення належності об'єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів): методика. К.: ДНДЕКЦ МВС , ДЗП МЮ України, 2005. 32 с.

Егоров А. Г., Плескачевский В. М. Возможности идентификации пистолетов по пуле меньшего калибра. Экспертная практика. № 19, М., 1982.

Кокин А. В. Криминалистическое исследование списанного оружия, его частей и оружия, восстановленного на их основе. Судебная экспертиза. 2014. № 3 (39).

Комаринец Б. М. Криминалистическое отождествление огнестрельного оружия по стреляным гильзам. Пособие для экспертов НТО и оперативно-следственных работников милиции. М., 1955. 386 с. 10. Комаринец Б. М. Отождествление огнестрельного оружия по выстрелянным пулям. Методика криминалистической экспертизы. № 3. М., 1962. 316 с.

Кунафин Ш. А. К вопросу о идентификации самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия по выстреленным пулям. Труды ВНИИООП при МООП РСФСР. № 9. М., 1965. С. 80.

Лесников В. А. Криминалистическое исследование пуль и гильз в случаях использования нештатных патронов. Учебное пособие. М., 1995. 24 с.

Матвієнко С. А. Про проблемні питання ідентифікаційних судово-балістичних досліджень. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. № 3 (87). С. 290-299.

Носко Ю. Л. Устойчивость и идентификационная значимость признаков современного боевого огнестрельного оружия и их отображений на выстреленных пулях и гильзах. Методическое пособие для экспертов. М., 1981. 25 с.

Самончик А. Н., Куприянов В. Б., А. Н. Вакуловский и др. Нарезное оружиеотечественного производства. М., 1963. 143 с.

Соколов О. С., Грищенко О. В., Щирба Д. Є. Встановлення моделі травматичної зброї калібру 9 мм Р.А. за слідами на стріляних гільзах. Судово-балістичний довідник. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2016. 133 с.

Соколов О. С., Грищенко О. В. Нарізна мисливська та багатоцільова вогнепальна зброя, виготовлена на базі автомата Калашникова. Судово-балістичний довідник. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2017. 137 с.

Соколов О. С., Дєда О. О., Лопатюк К. А., Голдинський І. А. Мисливські карабіни під патрони центрального бою та їх сліди на стріляних гільзах. Судово-балістичний довідник. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2018. 170 с.

Становой М. С. Различные способы переделки списанного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и их отличительные признаки. Судебная экспертиза. 2017. № 1 (49). С. 67-73.

Устинов А. И. Влияние свойств боеприпасов и некоторых особенностей устройства самодельного огнестрельного оружия на его идентификацию по пулям. Труды ВНИИООП при МООП РСФСР. № 12, М., 1968.

Филиппов В. В. Определение модели оружия по следам на пулях и гильзах. М., 1971. 39 с. 22. Филиппов В. В. Условия выстрела и следы на пулях. Пособие для экспертов-криминалистов. М., 1967. 47 с.


Переглядів анотації: 259
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
О. С. Соколов. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ВІДНОВЛЕНОЇ НЕЙТРАЛІЗОВАНОЇ (ДЕАКТИВОВАНОЇ) ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЗА СЛІДАМИ НА ВІДСТРІЛЯНИХ КУЛЯХ ТА ГІЛЬЗАХ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 247-263. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.247-263
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ