МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРУ РАПТОВОСТІ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ

  • Плетенець В. М. кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: фактор раптовості, слідчі (розшукові) дії, інформація про обставини події, прояви протидії розслідуванню.

Анотація

У статті роглядаються можливості використання фактору раптовості в подоланні проявів протидії розслідуванню. Наголошується, що конфлікт інтересів обумовлює формування протистояння між указаними сторонами, котрий ускладює процес розслідування. Встановлення ж обставин події стає можливим шляхом неочікуваного для відповідних учасників застосування заходів з боку правоохоронців. Відстоюється позиція, що спостереження та оцінка впливу на протиборчу розслідуванню особу є критеріями правильності застосування фактору раптовості. Метою його використання виступають достовірні відомості про обставини розслідуваної події. Наголошується на необхідності врахування не тільки моменту, а й характеристик суб’єкту застосування розглядуваного фактору.

Посилання

Игнатьев М. Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений. / М. Е. Игнатьев. М.: Юрлитинформ, 2004. 144 с.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. 400 с.

Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). / В. П. Бахин. К. 2002. 268 с.

Савельєва М. В. Теоретические и практические основы использования фактора внезапности в уголовном судопроизводстве: автореф. дис…канд. юрид. наук: спец 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / М. В. Савельєва. Саратов, 2003. 24 с.

Белкин Р. С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений: Лекция. М.: Академия МВД России, 1995. С. 4-5.

Кузьмичев В. С. Научные основы и практика реализации принципа внезапности в следственной деятельности дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кузьмичев Владимир Сергеевич. Киев, 1986.

Бахин В. П., Карпов Н. С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы спреступностью (данные исследований за 1980 - 2000 гг.) / В. П. Бахин, Н. С. Карпов. К.: Национальная академия внутренних дел Украины, 2002. 458 с.

Бабаев О. С. Концептуальные основы и тенденции развития современной тактики: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09./ Бабаев Октай Сабирович. Москва 1998. 195 с.

Палеский 3. Психологические аспекты внезапности // Военная мысль. 1971. № 7. С. 84.

Котов Д. П. Вопросы судебной этики. / Д. П. Котов. М..: Знание, 1976. 64 с.

Каневский Л. Л. Организация расследования и тактика следственных действий по делам несовершеннолетних. / Л. Л. Каневский. Уфа : Башкир. гос. ун-т,1978. 86 с.

Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий Учебное пособие / Быховский И. Е. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1977. 95 c.


Переглядів анотації: 125
Завантажень PDF: 169
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
Плетенець В. М. (2020). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРУ РАПТОВОСТІ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 239-247. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.239-247
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ