АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

  • В. І. Теремецький доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету
  • Г. В. Муляр кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: пацієнт, паліативна допомога, права паліативних пацієнтів, медична допомога, хоспіс.

Анотація

У статті проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення паліативної допомоги у світі та в Україні. Виділено структурні елементи механізму адміністративно-правового забезпечення прав паліативних пацієнтів. Підтримано пропозиції вчених щодо доцільності розробки й затвердження Державної програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги, а також створення Національної Координаційної Ради з питань паліативної та хоспісної допомоги. Запропоновано привести у відповідність до міжнародних стандартів методичну базу та медичні протоколи лікування паліативних хворих; передбачити можливість отримання бюджетних коштів недержавними суб’єктами; сформувати ефективну систему підготовки та підвищення кваліфікації медичних та соціальних працівників, які надають паліативну допомогу; посилити санкції за порушення законодавства про захист персональних даних. У статті проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення паліативної допомоги у світі та в Україні. Виділено структурні елементи механізму адміністративно-правового забезпечення прав паліативних пацієнтів. Підтримано пропозиції вчених щодо доцільності розробки й затвердження Державної програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги, а також створення Національної Координаційної Ради з питань паліативної та хоспісної допомоги. Запропоновано привести у відповідність до міжнародних стандартів методичну базу та медичні протоколи лікування паліативних хворих; передбачити можливість отримання бюджетних коштів недержавними суб’єктами; сформувати ефективну систему підготовки та підвищення кваліфікації медичних та соціальних працівників, які надають паліативну допомогу; посилити санкції за порушення законодавства про захист персональних даних.

Посилання

Всесвітня організація охорони здоров’я. Кількість випадків захворювання на рак збільшується або зменшується у світі» (1 квітня 2008 р.). URL:www.who.int/features/ga/15/en/index.html.

Про схвалення Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на період до 2027 року. Проект розпорядження кабінету міністрів України. URL:https://ips.ligazakon.net/document/view/NT2577.

У Києві паліативної допомоги потребують 36 тисяч осіб. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2559258-u-kievi-paliativnoi-dopomogi-potrebuut-36-tisac-osib.html.

Чеховська І. В. Медичне право України: навч. посіб. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 480 с. 5. Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги закон України від 07.07.2011 № 3611- VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3611-17#Text .

Carlson R. W., Devich L, Frank RR (1988). Development of a Comprehensive Supportive Care Team for the Hopelessly Ill on a University Hospital Medical Service. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 259(3), 378. doi:10.1001/jama.1988.03720030038030 URL:https://europepmc.org/article/med/3336162.

Hoerger M., Wayser G., Schwing G., Suzuki A., Perry L. Impact of Interdisciplinary Out-patient Specialty Palliative Care on Survival and Quality of Life in Adults With Advanced Can-cer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. URL:https://europepmc.org/arti-cle/pmc/pmc6546936.

Gomes, B., Calanzani, N., Curiale, V., McCrone, P., Higginson, I. J. (2013). Effectiveness and costeffectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers. Cochrane Database of Systematic Reviews. DOI:10.1002/14651858.cd007760.pub2 URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4473359/.

End of life care. NHS. URL:https://www.nhs.uk/conditions/end-of-life-care/.

Національна програма догляду за життям 2012. URL:http://www.endoflifecare.nhs.uk/about-us.aspx.

Loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs. URL:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212121.

Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012. URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_de_developpement_des_soins_palliatifs_2008_2012.pdf.

Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. URL:https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/05_11_11_Koalitionsvertrag_Langfassung_navigierbar_0.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=543.

Gesetze und Verordnungen. URL:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/abgeschlossene-gesetzgebung-und-verordnungsverfah-ren/w/w.html.

Bosch X. (2000). Spain launches national plan for palliative care. BMJ, 320(7243), 1162–1162. doi:10.1136/bmj.320.7243.1162 URL:https://www.bmj.com/content/320/7243/1162.1.

Plan van Aanpak Palliatieve Zorg 2008-2010. URL:https://www.netwerkpalliatieve-zorg.nl/Portals/99/planvanaanpakpalliatievezorg2008-2010[1].pdf.

Program specjalizacji w Medycynie Paliatywnej. URL:https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MedPaliaProgPodst1999.pdf.

Opieka Paliatywna. Medycyna Paliatywna–medycyna bez bólu. URL:https://hos-picjum-palium.pl/nowy/public/wydarzenia10/czytelnia2.pdf.

Огляд офіційних програмних документів міжнародних організацій щодо паліативної та хоспісної допомоги. URL:https://www.prostir.ua/?news=korotkyj-ohlyad-ofitsijnyh-prohramnyh-dokumentiv-deyakyh-mizhnarodnyh-orhanizatsij-schodo-paliatyvnoji-ta-hospisnoji-dopomohy.

Pawson R., Greenhalgh T., Harvey G., Walshe K. (2005). Realist review - a new method of systematic review designed for complex policy interventions. Journal of Health Services Research & Policy, 10(1_suppl), 21–34. doi:10.1258/1355819054308530 URL:https://pub-med.ncbi.nlm.nih.gov/16053581/.

Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009–2010 рр. Наказ МОЗ України від 26.06.2009 № 463. URL:https://ips.ligazakon.net/document/view/MOZ9704.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі. П. V-Розрахунок потреби населення у паліативній допомозі. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 420. URL:https://zakononline.com.ua/documents/show/ 52492_52492.

Про створення робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових актів щодо знеболення паліативних пацієнтів з хронічним больовим синдромом. Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 759. URL:https://zakononline.com.ua/documents/ show/24690_24690.

Лавриненко О. О., Рогова О. Г., Панасюк С. А. Коментар медичного законодавства України. К.: Професіонал, 2017. 360 с. 26. Проект Концепції Державної програми розвитку паліативної та хоспісної допо-моги в Україні. URL:https://novitsky.livejournal.com/110991.html.

Chekhovska І. V., Balynska O. M., Blahuta R. I., Sereda V. V., Mosondz S. O. Euthanasia or palliative care: legal principles of the implementation in the context of the realization of human rights to life. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4. Р. 677-681. URL:http://wl.med-list.org/2019_04_33


Переглядів анотації: 543
Завантажень PDF: 212
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
В. І. Теремецький, & Г. В. Муляр. (2020). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 170-181. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.170-181
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ