ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: «СОБІВАРТІСТЬ» ДЛЯ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

  • І. Б. Медицький кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права-авчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
Ключові слова: органи кримінальної юстиції, правоохоронні органи, наслідки злочинності, «ціна» злочинності, «собівартість», державний бюджет, асигнування.

Анотація

У статті розглянуто питання діяльності органів кримінальної юстиції в сучасних умовах, бюджетні асигнування на які підтримано віднести до непрямих (опосередкованих) наслідків злочинності. Виділені негативні моменти, супутні процесу державного фінансування органів кримінальної юстиції (необґрунтована диспропорція фінансового забезпечення підрозділів, невідповідність фінансування окремих органів кримінальної юстиції ефективності їх діяльності, порушення принципу економічної доцільності та помилки в пріоритетах). Здійснено комплексний аналіз порушень та зловживань із боку уповноважених суб’єктів правоохоронної діяльності. У статті розглянуто питання діяльності органів кримінальної юстиції в сучасних умовах, бюджетні асигнування на які підтримано віднести до непрямих (опосередкованих) наслідків злочинності. Виділені негативні моменти, супутні процесу державного фінансування органів кримінальної юстиції (необґрунтована диспропорція фінансового забезпечення підрозділів, невідповідність фінансування окремих органів кримінальної юстиції ефективності їх діяльності, порушення принципу економічної доцільності та помилки в пріоритетах). Здійснено комплексний аналіз порушень та зловживань із боку уповноважених суб’єктів правоохоронної діяльності.

Посилання

Holina, V. V. (2013) «Tsina» zlochynnosti: shcho my pro nei znaiemo? V. V. Holina, N. V. Smetanina (Eds.). Holos Ukrain - Voice of Ukraine, 127, 10. [in Ukrainian].

Zvit pro diialnist Derzhavnoho biuro rozsliduvan za 2019 r. (2019) N. p. URL: https://www.slideshare.net/DBRPress/2019-231275352. [in Ukrainian].

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми (Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури) станом на 1 січня 2020 року. URL: https://www.gp.gov.ua/userfiles/Zviti_pro_vikonannja_pasportiv_byudjetnih_program_po_KPKVK_0901010_0901030_0901040.PDF (дата звернення: 22.03.2020).

Звіт про результати аудиту стану використання бюджетних коштів на відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам органами державної влади, та на забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою: рішення Рахункової палати від 31.05.2018 р. №13-2. URL:https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/13_2_2018/zvit_13-2_2018.pdf (дата звернення: 31.03.2020).

Колодяжний М. Г. Формула визначення ефективності діяльності Національної поліції. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну; зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2020. С. 87-89.

Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Суб’єкти протидії злочинності як правоохоронні корпорації. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2019. №1(20). C.90-98.

Назаров В. В. Сучасні проблеми дотримання конституційних прав і свобод людини в кримінальному провадженні. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 425-428.

Нікітін Ю. В., Рощина І. О. Ефективність норм кримінального права у попередженні злочинів: Монографія. К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. 168 с.

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015/print (дата звернення: 20.03.2020).

Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №1023-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-р/print (дата звернення: 20.03.2020).

Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19/print (дата звернення: 14.03.2020).

Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 р. 294-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20 (дата звернення: 19.04.2020).

Холыст Б. Криминология. Основные проблемы. М.: Юридическая литература, 1980. 261 с.


Переглядів анотації: 228
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
І. Б. Медицький. (2020). ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: «СОБІВАРТІСТЬ» ДЛЯ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 138-146. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.138-146
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ