СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • С. М. Дубов викладач кафедри загальноправових дисциплін Дніпровського гуманітарного університету
Ключові слова: публічне адміністрування, сфера туристичної діяльності, туристична галузь, туристична діяльність, туристична сфера, туристична послуга, туристичний потен-ціал, туристичний ринок.

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів публічного адміністрування у сфері туристичної діяльності. У статті досліджено як позитивні, так і негативні тенденції розвитку туристичної діяльності в Україні, наведено низку переваг, що можуть отримати туристичні підприємства від їх використання. Проаналізовано специфіку механізмів регулювання та управління потенціалом туристичної сфери України. Визначено методи публічного адміністрування у сфері туристичної діяльності. Проаналізовано вплив громадських організацій на створення сприятливих інвестиційних умов для туристичної діяльності. Визначено систему принципів публічного адміністрування у сфері туристичної діяльності. З'ясовано, що отримана інформація дозволить керівництву туристичних підприємств приймати оптимальні стратегічні рішення, визначати найкращі методи стратегічного розвитку, заходи конкурентної боротьби, набір конкурентних переваг та покращити власну діяльність. Запропоновано концептуальні завдання органів публічного адміністрування у сфері туристичної діяльності.

Посилання

Семенова М. В. Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1. С. 82-89.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL:http://www.kmu.gov.ua›npas.

Нестерович В. Ф. Громадськість як суб’єкт впливу на прийняття нормативно-правових актів: аргументи «за» та «проти». Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. № 1. С. 92–101.

Жук І. З. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів туристичної галузі в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2013. № 2. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_26.

Іващенко А. В., Волошина О. В., Молоченко В. В. Міжнародний туризм як складова продуктивних сил України. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 11(4). С. 24-27.

Гриценко Г. М. Реформування галузі туристичної діяльності в аспекті господарсько-правового механізму. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2018. № 2. С. 87-96.

Ільїна М. В. Правове регулювання екологічної безпеки туристично-рекреаційної діяльності в Україні. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2013. № 6. С. 95-101.

Любонько Т. В. Правові засади державного регулювання туристичної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 18. С. 87-90.

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування: монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с.10. Гостюк В. І. Правове регулювання якості послуг у туристичній діяльності. Наше право. 2014. № 7. С. 173-179.

Нестерович В. Ф. Лобіювання у правотворчому процесі Європейського Союзу. Українське право. 2007. № 1. С. 242-256.

Дьордяк О. В. Понятійно-категоріальний апарат у міжнародно-правовому регулюванні діяльності з надання туристичних послуг. Актуальні проблеми держави і права. 2016. Вип. 76. С. 57-62.

Державне регулювання туристичної галузі України: монографія / С. М. Домбровська, О. М. Білотіл, А. Л. Помаза-Пономаренко. Харків: НУЦЗУ, 2016. 196 с.

Данилова І. О. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 191-195.


Переглядів анотації: 524
Завантажень PDF: 203
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
С. М. Дубов. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 129-138. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.129-138
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ