Організаційні й тактичні особливості проведення обшуку під час розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами

  • Т. О. Борець кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем кримінальної поліції навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)
Ключові слова: незаконне заволодіння, транспортні засоби, обшук, докази, кримінальне провадження, кримінальне правопорушення, слідчий, слідчі (розшукові) дії

Анотація

Статтю присвячено проведенню такої слідчої (розшукової) дії, як обшук, зокрема проведенню обшуку на початковому етапі розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами. Розглянуто правові підстави проведення обшуку, мету обшуку, а також зроблено акцент на системі організаційних і тактичних прийомів обшуку під час розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами. Подано алгоритм підготовчих заходів, які доречно здійснювати слідчому перед проведенням обшуку в процесі розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами. Узагальнено моменти, на які треба звернути увагу під час проведення зазначеної слідчої дії.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / [О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ]; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків: Право, 2012. 768 с.

Денисюк С. Ф., Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ): Науч.-практ. пособие. Харьков: Консум, 1999.160 с.

Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному вигляді): підручник. Київ : Кондор, 2006. 588с.

Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. В. А. Образцова. М.: Юрист, 1999. 501с.

Подголин Е. Е. Тактика следственных действий: учебно-практическое пособие / под ред. И. Е. Быховского. Киев: «Правник»,1997. 71с.

Лісогор В. Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: наук.-практ. посібник. Дніпропетровськ: Юрид. акад. міністерства внутр. справ, 2005. 156 с.

Скригонюк М. І. Криміналістика: підручник. Київ: Атіка, 2007. 496с.

Маркусь В. О. Криміналістика. Курс лекцій: навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 558с.


Переглядів анотації: 58
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2018-09-28
Як цитувати
Борець, Т. О. (2018). Організаційні й тактичні особливості проведення обшуку під час розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(83), 219-225. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/95
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ