ПЕРЕДОВА ІНОЗЕМНА ПРАКТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ1

  • В. І. Мельник кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету
Ключові слова: правове забезпечення, іноземний досвід, органи виконавчої влади, органи законодавчої влади, правоохоронні органи, система економічної безпеки держави.

Анотація

Стаття присвячується питанням вивчення та дослідження іноземної практики правового забезпечення функціонування системи економічної безпеки держави та оцінці доцільності впровадження окремих закордонних форм діяльності, а також методів санкціонованого управлінського впливу до національної правової площини. Зазначається, що умовах динамічного перебігу низки глобалізаційних процесів, у тому числі дотичних до різних га- лузей національної економіки, а також обрання Україною проєвропейського вектору політичного правового й економічного розвитку вивчення та можливе запозичення такого досвіду є виправданим і необхідним кроком. Розглядається специфіка організації функціонування окремих суб’єктів системи економічної безпеки держави деяких країн. Укотре доводиться точка зору про важливість та значимість правоохоронної діяльності як однієї з вагомих передумов належного функціонування економічної складової. Звертається увага на передові методики діяльності останніх із протидії наявним та латентним загрозам економіці держави. Зауважується, що подібна робота сприяє ефективному захисту економічних інтересів, а також справляє помітний позитивний вплив на міжнародне становище, у тому числі інвестиційну привабливість тієї чи іншої держави. Доводиться поширена точка зору про необхідність змістовного вивчення та дослідження такого іноземного досвіду.

Посилання

Господарик Ю. П., Пашковская М. В. Международная экономическая безопасность. Университет «Синергия», 2016. 416 с.

Прилепский А. И. Формирование механизма обеспечения экономической безопасности в народнохохяйственном комплексе: дисс. … канд. экон. Наук: 08.00.05. М., 1999. С. 67–69.

Онищенко В. О., Матковський А. В. Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки держави. Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 2014. № 26 (1). С. 85–97.

Бондар А. О. Світовий досвід державного управління економічною безпекою та його використання в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013. № 6. С. 5.

Прилепский Д. Е. Экономическая безопасность России в современном мире: валютно-финансовой аспект: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2004. С. 42.

Бендасюк О. О. Національна економічна безпека: світовий досвід. Бізнесінформ, 2010. № 4 (1). С. 4–6.

Мельник В. І. Адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2016. 215 с.

Strong Britain Uncertainty National Security Strategy. URL:http://wvwofficial-documents.gov.uk (дата звернення: 02.07.2020).

Маргасова В. Г. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки регіону. Науковий вісник ЧДІЕУ: регіональна економіка, 2011. № 1 (9). С. 53– 61.

Гордиенко Д. В., Празднов Г. С. Обеспечение экономической безопасности Китайской Народной Республики при реализации стратегии Экономического пояса Шелкового пути. Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2018. Т. 14. № 2. С. 377–392.

Білоусов Є. М. Господарсько-правові засоби забезпечення економічної безпеки України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2019. 469 с.

Єдинак В. Ю. Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення економічної безпеки. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 2009. № 3. С. 51–54.


Переглядів анотації: 145
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
В. І. Мельник. (2020). ПЕРЕДОВА ІНОЗЕМНА ПРАКТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ1. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 110-117. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.110-117
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА