ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  • М. С. Городецька кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України
Ключові слова: підслідність, підсудність, предмет відання, юрисдикція, суб’єкт кримінального провадження, учасники кримінального процесу.

Анотація

У статті розглядається забезпечення процесуальної дієздатності суб’єктів провадження як один із аспектів функціонального призначення предмету відання в кримінальному процесі. Проаналізовано, що одним із функціональних призначень предмету ві-дання в кримінальному процесі є набуття законних підстав для створення певного органу кримінального судочинства та законних підстав до здійснення ним певної кримінальної процесуальної діяльності. На підставі аналізу теоретичних уявлень зроблено висновок про те, що в кримінальному процесі щодо суб’єктів, які ведуть кримінальний процес, можна мовити про юрисдикційний режим, що являє собою нормативний комплекс, котрим встановлено предмет відання суб’єкта за предметним, територіальним, темпоральним (часовим), персональним та іншими критеріями.

Посилання

Касапоглу С. О. Правосуб’єктність особи як умова реалізації нею норм кримінального процесуального права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Випуск 4. Том 2. С. 120-122.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України: закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1797-19 (дата звернення 12.07.2019).

Веремко В. Через технічні неузгодженості «вартові податків» залишилися без повноважень, і суди із цим згодні. Закон і бізнес. 25.02-03.03.2017. № 8 (1306). URL:https://zib.com.ua/ua/127742-podatkova_miliciya_bez_povnovazhen_poki_zakonodavci_nama-gayu.html (дата звернення 12.07.2019).

Податкова міліція: суди нарешті підтверджують відсутність повноважень. Аналі-тика. 18.08.2017. KMP.ua. URL: http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/tax-police-courts-fi-nally-determining-the-absence-of-authority/ (дата звернення 12.07.2019).

Ухвали слідчих суддів, якими встановлено відсутність повноважень у слідчих податкової міліції. Судові рішення. 01.08.2017. KMP.ua. URL:http://kmp.ua/uk/documents/court-decisions/the-court-rulings-of-the-investigating-judges-determining-the-absence-of-au-thority-of-the-tax-police-investigators/ (дата звернення 12.07.2019).

Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 18 квітня 2017 року у справі № 761/13270/17, провадження № 1-кс/761/8367/2017. URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66016595 (дата звернення 12.07.2019).

Ухвала Київського районного суду м. Харкова від 23 лютого 2017 року у справі № 640/1771/17, провадження № 1-кс/640/1422/17. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/64938656 (дата звернення 11.08.2019).

Податковий кодекс України: закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%E1%EB%E0%E3%EE%E4%B3%E9#w13 (дата звернення 11.08.2019).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015р. № 580-VIII URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page (дата звернення 11.06.2018).

Недолугість закону про поліцію може викликати колапс правоохоронної системи-адвокат Ростислав Пукало, 12 грудня 2015 р. URL:http://dt.ua/UKRAINE/nedolugist-zakonu-pro-policiyu-mozhe-viklikati-kolaps-pravoohoronnoyi-sistemi-advokat-193877_.html (дата звернення 11.06.2018).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»: Закон України від 23 грудня 2015 р. № 901-VIII URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page (дата звернення 11.08.2019).

Дрьоміна Н. В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Одеса, 2005. 240 с.

Голубев В. В. Некоторые проблемы практического применения положений уголовно-процесуального закона о территориальной подследственности уголовных дел. Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2011. № 15 (621). С. 21-26.


Переглядів анотації: 140
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
М. С. Городецька. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 102-109. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.102-109
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА