ЗНАЧЕННЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО МЕТОДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦІЇ

  • О. С. Ховпун кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: фармація, методи, герменевтика, герменевтичний метод, наукове дослідження.

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню значення герменевтичного методу адміністративноправого забезпечення фармації. Доведено, що застосування герменевтичного методу сприяє отриманню повноти тлумачення норм закону на рівні ідеї, тексту, промови. Встановлено, що герменевтичний метод пізнання дозволяє проводити інтерпретацію текстів нормативних актів, інших правових джерел з урахуванням історичних, ідеологічних, економічних, психологічних, соціологічних обставин прийняття та застосування закону. Обґрунтовано, що розуміння, тлумачення й застосування фармацевтичного законодавства повинні бути обмежені абсолютною цінністю – життям людини та її здоров’ям.

Посилання

Дзьобань О. П., Яроцький В. Л. Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування. Інформація і право. 2017. № 2. С. 5–12.

Косцова І. П. Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 827. С. 153–158.

Кожушко С. І. Герменевтичний метод як процес еволюції предмета. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 14 (1). С. 116–119.

Данильян О. Г. Дзьобань О. П. Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків, 2017. 448 с.

Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. Москва: Изд-во СГУ, 2011. 521 c.

Шаев Ю. М. Фенеменология смысла в герменевтике: опыт семиотического анализа. Вестник Ставропольского государственного университета. 2009. № 61. С. 58–66.

Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе. Москва: Три квадрата, 2004. 419 с.

Нетреб’як О. Сутність та значення правової герменевтики. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 189–192.

Чернобров A. A. Герменевтика: научный подход: эссенциалистический анализ прагматики. Сибирский педагогический журнал. 2009. № 1. С. 158–166.

Герменевтика: история и современность. Москва: Мысль. 1986. 303 с.

Мережко А. А. Юридическая герменевтика и методология права. Проблеми філософії права. 2003. Т. 1. С. 159–162.


Переглядів анотації: 313
Завантажень PDF: 281
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
О. С. Ховпун. (2020). ЗНАЧЕННЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО МЕТОДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦІЇ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 69-76. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.69-76
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА