СТАТУТНІ ДЖЕРЕЛА В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

  • Н. В. Камінська доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ
  • М. П. Гусяк аспірантка кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: джерела права, статут; статутне законодавство, статутна правотвор-чість, правова система Великобританії, правова система США, англо-американська правова сім’я.

Анотація

У статті здійснено ґрунтовне комплексне загальнотеоретичне вивчення статутних джерел у правових системах Великобританії та США, які із судовими прецедентами становлять основу англо-американської правової сім`ї. В англійському праві традиційним є вузький підхід до розуміння статутів і статутного права як сукупності парламентських актів. Во-дночас статутне законодавство, згідно із широким підходом, поділяється на первинні (акти парламенту Великобританії, парламенту Шотландії, парламенту Уельсу та Асамблеї Північної Ірландії, законодавчі акти про церкву тощо) та вторинні акти (статутні інструменти, статутні правила, церковні інструменти тощо). Для США характерна тенденція збільшення масиву та ролі статутного законодавства, існує писана федеральна Конституція; ієрархія нормативних актів, яка засновується на найвищому авторитеті Основного закону; систематизація законодавства, яка полягає в значній кількості кодифікованих актів; поділ права на матеріальне та процесуальне, публічне та приватне; перевага федеральних статутних актів над судовими прецедентами та конституційний судовий контроль статутів.

Посилання

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1890-1907. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr/.

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М. Гос. изд. юр. лит. 1961.

Барг М. А. Исследования по истории английского феодализма в XI– XIII в. М.: Академия наук СССР, 1962. 381 с.

The statutes of the realm, ed. by J. Caley and W. Elliott, v. 1, L., 1810.

The Statute of Marlborough 1267 [Distress]. URL: http://www.legislation.gov.uk/aep/Hen3cc1415/52/1/.

История государства и права средневековой Англии XIII – XV вв.: Хрестоматия / Сост., ред. А. А. Тесля. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. 185 с.

Вербова О. В. Статутное право Англии: историко правовой аспект. Устойчивость и прогрессивное развитие правовых систем в контексте интеграционных процессов: сборник научных статей /под. ред. С. Е. Чебуранова. Гродно: ГрГУ, 2017. С. 42-45.

Ilbert, (1914). Mechanics of haw Making, Carpentier Lectures, Columbia University Press, рр.143-144.

Кондратьев С. В. Российская историческая энциклопедия. Т. 2. М., 2015, с. 593.

Black's Law Dictionary with Pronunciations. 6th ed. L.: Publisher's editorial staff. St. Paul, West publ. со., 1990, p. 1412.

Михайлов А. Законодательство (статутное право) как источник английского права: общая характеристика. ПравоБлог. 2013. URL: https://blog.pravo.ru/blog/7780.html.

Матинян М. А. Роль статута в английском праве. Теория и практика общественного развития. 2009. № 1. С. 184-188.

Теория государства и права: учебник для юрид. вузов и факульт./ под. ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. М. : НОРМА-ИНФРА. 1998. 570 с.

Нестерович В. Конституційно-правові форми лобіювання у правотворчому процесі Великої Британії. Віче. 2009. № 13. С. 24-26.

Ваньков А. В. Статутное право и нормативные правовые акты исполнительной ветви власти США: юридическая природа и систематизация: дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 2018. 168 с.

Нестерович В. Ф. Петиційна форма впливу громадськості на прийняття нормативноправових актів у США. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 3. С. 96-102.

Костицький М. В., Камінська Н. В., Кушакова-Костицька Н. В. Перспективи вдосконалення діяльності Конституційного Суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2019. № 3 (9). С. 4–11. doi: 10.15587/2523-4153.2019.180113.

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право: навч. посіб. Київ: КНТ, 2010. 280 с.


Переглядів анотації: 387
Завантажень PDF: 1070
Опубліковано
2020-08-25
Як цитувати
Н. В. Камінська, & М. П. Гусяк. (2020). СТАТУТНІ ДЖЕРЕЛА В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(90), 26-39. https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.26-39
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА