ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІСТОЛЕТІВ ТА РЕВОЛЬВЕРІВ ПІД 4-ММ ПАТРОН ФЛОБЕРА

  • О. C. Соколов завідувач відділу досліджень зброї лабораторії досліджень, сертифікації зброї та обліку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7613-1590
Ключові слова: балістичний пластилін, 4-мм патрон Флобера, пістолети, револьвери, вогнепальна зброя, боєприпаси, питома кінетична енергія, тренувально-розважальна стрі-льба, уражаючі властивості снарядів

Анотація

У статті розглянуті проблемні питання обігу пістолетів, револьверів та патронів калібру 4-мм Флобера в Україні. Проведено порівняльний аналіз нормативного урегулювання обігу цих виробів на території України та в інших країнах, проаналізовано експертну практику досліджень револьверів та патронів калібру 4-мм Флобера в підрозділах Експертної служби МВС України, у ході проведення експериментальних досліджень балістичних характеристик та уражаючих властивостей снарядів 4-мм патронів Флобера визначено характер ударно-контактної взаємодії із балістичним пластиліном, який є імітатором біологічного об’єкта (тіла людини), висунуто пропозиції щодо вдосконалення нормативного урегулювання обігу пістолетів, револьверів та патронів калібру 4-мм Флобера в Україні.

Посилання

Бачинський В. Т., Зозуля В. М., Паливода О. Г., Павлюкович О. В. Судово-медична характеристика тілесних ушкоджень, заподіяних пострілами з використанням патронів «Флобер». Судово-медична експертиза. № 1. Травень 2018. С. 75-77.

Зозуля В. М. Морфологічні особливості ушкоджень, незахищених одягом ділянок грудної клітки і живота, що заподіяні пістолетними патронами «Флобер» 4 мм. Український медичний альманах. 2011. Т. 14. № 6. С. 79-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2011_14_6_23 (дата звернення: 10.01.2020).

Зозуля В. М., Мишалов В. Д., Ганский А. В. Судебно-медицинская характеристика огнестрельных повреждений грудной клетки и живота при выстрелах патронами «Флобер» 4 мм. Актуальные вопросы судебной медицины. Материалы международной научно-практической конференции. Минск, 5–6 октября 2016 г. С. 12-13.

Кокин А. В., Ярмак К. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспер-тиза: учебник. М.: МосУ МВД РФ, 2018. 354 с.

Коломійцев О. В., Сапєлкін В. В. Особливості криміналістичного дослідження балістичних характеристик та уражаючих властивостей еластичної картечі патронів травматичної дії «Терен-12К». С. 215-227.

Коструб А. М. Револьвери калібру 4 мм (Флобер): Довідник для судових експертів, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС; Харківський НДІ судових експертизім. Засл. проф. M. С. Бокаріуса К., 2006. 22 с.

Мішалов В. Д., Хохолєва Т. В., Петрощак О. Ю., Гуріна О. О., Бачинський В. Т., Кривда Г. Ф., Козлов С. В. Особливості вогнестрільних ушкоджень, заподіяних сучасними набоями до короткоствольної зброї. Здобутки і перспективи досліджень. Судово-медична експертиза. № 1. Травень 2018. С. 53-57.

Янковський В. П. Окремі аспекти дослідження револьверів калібру 4 мм Флобер,

споряджених способом роздільного заряджання. Криміналістичний вісник. 2018. № 1 (29). С. 164-168.

Бондарь В. С. Общеметодические проблемы криминалистического исследования огнестрельного оружия и следов его применения. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2014. Том. 13. № 1-2. С. 234-238.

Гамов Д. Ю. Встановлення належності об'єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та придатності його до стрільби : методика. К.: ДНДЕКЦ МВС України, ДЕЗП МЮ України, 2006. 28 с.

Гамов Д. Ю. Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів) : методика. К.: ДНДЕКЦ МВС , ДЗП МЮ України, 2005. 32 с.

Данилин Г. А., Огородников В. П., Заволокин А. Б. Основы проектирования патронов к стрелковому оружию: Учебник. СПб.: Балт. Гос. ун-т, 2005. 374 с.

Ерахтина Е. А., Смирнов А. А. Исследование револьверов иностранного произ-водства, для стрельбы из которых используются патроны Флобера калибра 4 мм. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 4 (12). С. 27-44.

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боє-припасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення: 12.01.2020).

Кримінальний кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 18.12.2019).

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26.04.2002. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02 (дата звернення: 12.01.2020).

Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів: навч. практ. посіб. / Б. І. Бараненко, В. С. Бондар, О. В. Бочковий, М. В. Кривонос та ін.; за заг. ред. В. М. Комарницького. Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. 800 с.

Стандарт СОУ 78-19-003:2010 «Пістолети та револьвери під патрон Флобера. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки. Методи контролювання». К. : ДНДЕКЦ МВС, 2010. 19 с.

Архів Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області, справа № 263/10602/18 (провадження № 1-кп/263/661/2018).

Архів Куп’янського міськрайонного суду Харківської області, справа № 263/10602/ 18 (провадження № 1-кп/628/72/19).

Архів Самарський районний суд м. Дніпропетровська, справа № 204/4589/17 (провадження № 1-кп/206/66/18).


Переглядів анотації: 116
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
СоколовО. C. (2020). ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІСТОЛЕТІВ ТА РЕВОЛЬВЕРІВ ПІД 4-ММ ПАТРОН ФЛОБЕРА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 298-310. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.298-310
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ