МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОФАЙЛІНГУ В ПОДОЛАННІ ПРОЯВІВ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ

  • В. М. Плетенець кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3619-8624
Ключові слова: протидія розслідуванню, профайлінг, прояви емоцій, рішення слідчого

Анотація

Стаття присвячена висвітленню можливостей використання слідчим профайлінгу для виявлення проявів протидії розслідуванню. Наголошується на поширеності його використання в діяльності правоохоронних органів розвинених країн. Приділяється увага напрямкам профайлінгу та ситуації, що склалась із його застосуванням у діяльності правоохоронців. Зауважується, що практичне значення профайлінгу полягає в можли-вості прогнозування вірогідності відповідних проявів для їх попередження та керування ними. Водночас констатується факт епізодичного характеру застосування профайлінгу в практичній діяльності спрівробітників правоохоронних органів, що унеможливлює належний рівень діяльності, у тому числі подолання проявів протидії розслідуванню.

Посилання

The Compact Edition of the Oxford English Dictionary / English Dictionary. New York: Oxford University Press, 1971. 1616 p.

Подільчак О. М. Криміналістичний профайлінг – реалізація вчення про особу зло-чинця. Право і суспільство. 2017. № 4. Частина 2. С. 148

Gross. H. Criminal Investigation. L. 1924.

Ющенко Дмитрий. Современный профайлинг. Менталист на страже наших интересов. URL: https://www.b17.ru/article/30624/

Ethnic profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, and Discriminatory. Published by Open Society Institute, New York, 2009.

Дзиконская, С. Г. Криминологический профайлинг: понятия и виды // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 4. С. 93-95.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред.. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун, 2005. 1728 с.

Плутарх. Сочинения URL: https://books.google.com.ua/books?id

Жомини Г. Стратегия и тактика в военном искусстве URL: https://www.litmir.me/br/?b=193225

Цветков В. Л. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2014.

Психологический словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – [2-е изд., испр. и доп.]. М.: Политиздат, 1990. 494 с.

Экман П. Узнай лжеца по выражению лица / П. Экман, У. Фризен; пер. с англ. В. Кузина. СПб.: Питер, 2010. 336 с.

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. 551 с.

The Paul Ekman Group is now offering FACS. Facial Action Coding System. URL: http://www.paulekman.com/product-category/facs/.


Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Плетенець, В. М. (2020). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОФАЙЛІНГУ В ПОДОЛАННІ ПРОЯВІВ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 279-287. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.279-287
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ