АРХІТЕКТУРНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ

  • М. Г. Колодяжний кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2149-9165
Ключові слова: архітектурна профілактика, планування території проживання, за-хисний простір, просторове запобігання, профілактика злочинності, стратегія зменшення можливостей учинення злочинів

Анотація

У статті досліджено перспективний для України напрям запобігання злочинності у виді архітектурної профілактики. Вивчено практику застосування вказаного різновиду запобігання злочинності в деяких західних країнах. Визначено недоліки вітчизняного містобудування з огляду на якість архітектурного планування території проживання. Виділено переваги архітектурної профілактики порівняно з іншими заходами спеціально-кримінологічного запобігання злочинності. Розроблено пропозиції щодо її подальшого впровадження в Україні.

Посилання

Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми: монографія. Харків: Право, 2009. 576 с.

Katyal N. K. Architecture as Crime Control. Yale Law Journal. 2002. Vol. 111, Issue 5. P. 1039–1139.

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961. 472 p.

Newman O. Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design. New York: Macmillan, 1972. 264 p.

Newman O. Architectural Design for Crime Prevention. New York: New York University, 1973. 214 р.

Кияненко К. В. Архитектура и безопасность: «Защищающее пространство» Оскара Ньюмана. Архитектурный вестник. 2011. № 5. С. 87–92.

Der Einfluss von Stadtbebauung und Sozialstruktur auf die Kriminalität. Kriminalistik. 2003. № 8–9. S. 507–511.

Newman O. Creating defensible space. Washington: U. S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research, 1996. 123 р.

Иванова М. С. Криминальная безопасность жилой среды: архитектурные аспекты. Архитектон: известия вузов. 2012. № 38 (прил.). URL: http://archvuz.ru/2012_22/12 (дата звернення: 20.01.2020).

Разогреева А. М. Предупреждение преступлений при помощи средового проектирования: защищающее пространство и защищенное пространство. Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 706–716.

Іванов Ю. Профілактика злочинності і архітектурне планування міського будівництва: їх взаємозв’язок. Право України. 2000. № 7. С. 96–98.

Полянцева Е. Р. Архитектурно-планировочные средства обеспечения безопасности гражданских зданий: автореф. дис. … канд. архитектуры. Санкт-Петербург, 2016. 24 с.

Архитекторы предлагают украшать дома в центре Харькова. URL: http:// stroy-obzor.ua/news/80524 (дата звернення: 22.01.2020).

Колин Э. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие; пер. с англ. А. Васильевой. Москва: Альпина Паблишер, 2016. 288 с.

Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 2018. 228 с.


Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Колодяжний, М. Г. (2020). АРХІТЕКТУРНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 259-269. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.259-269
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ