КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 9,00-мм ПІСТОЛЕТА «GLOCK-17»

  • В. С. Бондар кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1552-4555
Ключові слова: балістичне дослідження слідів зброї, дистанція пострілу, пере-шкода, сліди пострілу, 9,00-мм пістолет «Glock-17»

Анотація

У статті наведені конструктивні особливості та характеристики 9,0-мм пістолета «Glock-17», проаналізовані результати експериментів, отримані під час проведення пострілів із даної моделі зброї та результати дослідження слідів на кулях та гільзах. Виокремлені деталі, які утворюють сліди на гільзах та кулях патронів, стріляних у даному пістолеті, та є такими, що дозволяють провести ідентифікацію.
На підставі експериментальної стрільби з 9,00-мм пістолетів «Glock-17», «Beretta 92FS» проведений порівняльний аналіз морфологічної картини слідів близького пострілу на визначених відстанях, виявлені певні закономірності, які дозволяють диференціювати певні групи слідів, що утворюються при стрільбі з 9,00-мм вогне-пальної зброї досліджуваних моделей. Описано комплекс інформаційно значущих ознак, які слід виявляти і приймати до уваги під час досліджень аналогічних пошкоджень у ході встановлення дистанції близького пострілу.

Посилання

Аванесов В. Г. Проблемы идентификации огнестрельного оружия. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. Том 12. 2012. № 3. С. 65-67.

Андреев А. Г., Гринченко С. В., Латышов И. А. Актуальные вопросы идентификации огнестрельного оружия с полигональными нарезами канала ствола. Анализ практики производства судебных экспертиз. Сборник статей. Москва, 2005. С. 125-127.

Андреев А. Г., Латышов И. В. Некоторые вопросы криминалистической оценки огнестрельных повреждений, образованных пулями со смещенным центром тяжести. Вестник ВА МВД РФ. 2009. № 2 (9). С. 80-84.

Бардаченко А. Н., Харламова О. А. 9,0-мм пистолет «Глок-17» как объект криминалистического исследования. Вестник МосУ МВД РФ. 2018. № 3. С. 167–172.

Бардаченко А. Н., Чулков И. А, Бережнёв Г. В. Особенности судебно-баллистического исследования материальной части пистолетов Glock. Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы: сборник научных трудов II Международного форума. М.: МосУ МВД РФ им. В. Я. Кикотя, 2019. С. 34-38.

Бардаченко А .Н., Чулков И. А. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах и преградах: пистолеты «Глок»: справочное пособие. Волгоград: ВА МВД РФ, 2019. 146 с.

Бондар В. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення судово-балістичних експертиз. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІСЕ. 2017. Вип. 62. С. 280-289.

Бондар В. С. Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення проведення судово-балістичних експертиз. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2015. № 14. Т. 2. С. 110-113.

Бондар В. С., Пец Д. М. Криміналістичне дослідження карабіну мисливського «Howa 1500 Hogue Scope». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 1 (85). С. 228-234.

Бондарь В. С. Общеметодические проблемы криминалистического исследования огнестрельного оружия и следов его применения. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. Том 14. 2014. № 1-2. С. 234-238.

Виноградов И. В. Возможность отложения порохового нагара у входного отверстия при выстрелах из винтовки с дальнего расстояния. Труды военно-медицинской академии им. С. М. Кирова; т. 53. ІI. 1952. С. 312.

Гринченко С. В., Латышов И. В. Особенности механизма образования и морфология следов на пулях, выстреленных из современных образцов огнестрельного оружия с полигональными нарезами канала ствола. Актуальные вопросы судебных инженерных экспертиз. Иркутск, 2006. С. 24-27.

Кокин А. В., Ярмак К. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: учебник. М.: МосУ МВД РФ имени В. Я. Кикотя, 2018. 354 с.

Корухов Ю. Г. Исследование входного отверстия при выстреле из малокалиберного оружия. Теория и практика судебной экспертизы. Т. 1 (11). 1964. С. 140-196.

Кустанович С. Д. Судебная баллистика. М., 1956. 408 с.

Матвієнко С. А. Про помилки у проведенні ідентифікаційних судово-балістичних досліджень нарізної вогнепальної зброї. Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування: Сб. мат. наук.-практ. конф. 2019. Т. 1. С. 108-111.

Матвієнко С. А. Про проблемні питання ідентифікаційних судово-балістичних досліджень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 3 (87). С. 290-300.

Матвієнко С. А. Щодо проблемних питань проведення судово-балістичної експертизи з ідентифікації мисливської нарізної зброї на стадії досудового розслі-дування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 497-506.

Микляева О. В. Криминалистическая экспертиза следов и обстоятельств выстрела. Москва: БСЭ, 2009. 276с.

Погребной А. А. Характеристика следов близкого выстрела из 5,6-мм пистолета МЦМ на четырехслойных тканевых мишенях двух типов. Вестник МосУ МВД РФ. 2013. № 6. С. 194-199.

Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів: навч. практ. посіб. / Б. І. Бараненко, В. С. Бондар, О. В. Бочковий, М. В. Кривонос та ін.; за заг. ред. В. М. Комарницького. Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. 800 с.

Федоренко В. А. Актуальные проблемы судебной баллистики. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. 208 с.

John Song, Theodore V. Vorburgera, Wei Chua, James Yenb, Johannes A. Soonsa, Daniel B. Otta, Nien Fan Zhangb. Estimating error rates for firearm evidence identifications in forensic science. Forensic Science International. 2018. (284). V. 15-32.

Lepik D., Vasiliev V. Comparison of injuries caused by the pistols Tokarev, Makarov and Glock 19 at firing distances of 10, 15 and 25 cm. Forensic Sci. Int. 2005. Vol. 151. Р. 1–10.

Lepik D., Vasiliev V., Reisenbuk H., Põldsam Ü. Comparison of injuries caused by the pistols Tokarev, Makarov and Glock 19 at firing distances of 25, 50, 75 and 100 cm. Forensic Sci. Int. 2008. Vol. 177. Р. 1–10.


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Бондар, В. С. (2020). КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 9,00-мм ПІСТОЛЕТА «GLOCK-17». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(89), 229-249. https://doi.org/10.33766/2524-0323.89.229-249
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ